ADUNAREA GENERALĂ 2016

Desfășurată în perioada 30-31 martie 2016 la Hotelul McPietroasa, Poiana Pinului, Adunarea Generală a membrilor Asociației A.C.e.R. a prezentat, analizat și aprobat raportul de activitate al Comitetului Director pentru anul 2015; a prezentat, analizat și aprobat bilanțul contabil, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015; a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru anul 2015 și a ratificat deciziile Consiliului Director pentru anul 2015.

Cu această ocazie a fost aprobată prin vot radierea unor membrii ai Asociației, pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin statul și actul constitutiv al Asociației AceR, precum și excluderea din Asociație a membrilor ce nu mai dețin atributele impuse de statut și actul constitutiv, pentru membrii aderanți/de onoare.

Membrii Adunării Generale ACeR au aprobat în unanimitate modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației ACeR, precum și schimbarea sediului Asociației A.C.e.R..

În ședința de la Poiana Pinului a fost ales noul Consiliu Director a Asociației ACeR format din 5 membri.

Consiliul Director a hotărât și a informat Adunarea Generală noua conducere, formată din Președinte SC TVSAT2002 SRL – Neagu Adrian și Vicepreședinți SC CANAL S SRL – Constantin Buzoi și SC GLIGA COMIMPEX – Daniel Gliga.

Adunarea Generală a decis delegarea Președintelui Consiliului Director pentru depunerea la Instanțele competente a solicitării și documentației de modificare a Actului Constitutiv și Statutului Asociației A.C.e.R..

La data de 09 iunie 2016, prin încheierea 22370, Judecătoria Sector 1 București a admis cererea formulată de ASOCIAȚIA A.C.e.R și a dispus înregistrarea modificărilor în Registrul Special aflat la Grefa Judecătoriei.

A fost prezentat raportul de activitate a Consiliul Director pentru anul 2015, a fost prezentat, analizat și aprobat bilanțul contabil, al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 pentru perioada scursă de la ultima adunare generală, a fost aprobată modificarea statutului pentru primirea de noi membri furnizori de tehnologie, echipamente și de conținut, a fost aprobată modificarea sediului Asociației ACeR.

Asociația are de asemenea un nou Comitet Director format din cinci membri, față de șapte membri până în prezent – reprezentanții companiilor Eniasan, Canal S, Gliga, TV Sat 2002 și furnizorul de echipamente DVB Inventor.

Președintele pentru următorii patru a fost ales Adrian Neagu (TV Sat 2002), acesta fiind președinte interimar în ultimii doi ani după ce fostul președinte, Adrian Mărgescu s-a retras din funcție (compania Pan Electro fiind vândută la RCS & RDS). Asociația mai are doi vicepreședinți, reprezentanții Canal S – Constantin Buzoi și Gliga – Gliga Daniel.

Directorul executiv ACeR este Alin Petran. Asociația și-a schimbat și sediul din București, în bd. Unirii nr. 2 (sediul este foarte aproape atât de sediul Ministerului Comunicațiilor, cât și de CNA).

„Am hotărât ca alături de noi să vină toți partenerii noștrii, furnizorii de programe, posturile televiziune, readiodifuzori, furnizori de servicii și de echipamente – avem probleme comune și avem interese comune”, a declarat Adrian Neagu.

Hotel Mcpietroasa, Poiana Pinului, 30 martie 2016 ora 11
Ordinea de zi:
1. Prezentarea, analizarea si aprobarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2015.
2. Prezentarea, analizarea si aprobarea bilantului contabil, al bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Comitetului Director pentru anul 2015.
4. Ratificarea deciziilor Comitetului Director pentru anul 2015.
5. Aprobarea propunerii Comitetului Director, de radiere a membrilor Asociatiei, pentru neplata cotizatiei in termenul stabilit prin Hotararea Comitetului Director.
6. Analiza si aprobarea excluderii din Asociatie a membrilor ce nu mai detin atributele impuse de actul constitutiv, pentru membrii aderanti/de onoare.
7. Aprobarea modificarii actului constitutiv al asociatiei.

INFO LOCAȚIE
Facebook: https://www.facebook.com/HotelMcpietroasa
Website: http://hotelpietroasa.ro/mcpietroasa/

LOCALIZARE